Ismerje meg a lézeres körömgomba kezelés új eszközét, a Lunula-t!

A Lunula alacsony frekvenciájú lézer megoldást nyújt az onychomycosis-ban szenvedő betegek számára, hogy újra egészséges körmökkel rendelkezzenek.

videó megtekintése Nézze meg videónkat Specifikáció
Lunula lézeres körömgomba kezelés

HOGYAN MŰKÖDIK?

A legegyszerűbb megoldás a körömgombától szenvedők panaszaira

A forradalmi alacsony frekvenciájú lézer megoldást nyújt az onychomycosis-ban szenvedő betegek számára, hogy újra egészséges körmökkel rendelkezzenek. Az eszköz hat hónapos kísérleti alkalmazása során, az esetek 67%-ában legalább 3mm egészséges körömnövekedés volt tapasztalható. Az átlagos körömnövekedés 5mm feletti eredményt hozott.

Miben más a Lunula?

Specifikáció megtekintése
  • A páciensek 89%-ánál gyógyulás mutatkozik
  • Kockázatmentesen használható
  • Felügyeletet nem igénylő eljárás
  • A legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelő eljárás
  • Egyszerű használat, kompakt kialakítás
Lunula videó bemutatása

ISMERTETŐ VIDEÓ

Tekintse meg működés közben a Lunula lézert!

Az Erchonia YouTube csatornáján további videókat és szakértői véleményeket talál az eszközről.KAPCSOLAT FELVÉTEL

SPECIFIKÁCIÓ

Ismerje meg az eszköz paramétereit

Lunula

Ismerje meg a Lunula lézer technikai adatiat! További információért keresse a forgalmazót!

Két soros lézerdióda modulok

Hullámhossz: 635nm és 405nm

CW lézertechnológia

Kijelző: Full color TFT érintőképernyős

Alumínium váz, allergén mentes műanyag borítás

Megfelel az ISO 13485 szabványnak

Súly: 10,43kg

Rozsdamentes acél kezelőfelület

Hálózati áramról működtethető

LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

Megnézné eszközeinket működés közben?
Ajánlatot szeretne kérni?

valamint nyilatkozom, hogy az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam, megismertem és elfogadom.


Adatkezelési tájékoztató

1. Általános jogi közlemény

A jelen adatkezelési tájékoztató a Flexinform H&B Kft. (mint Adatkezelő) által üzemeltetett www.erchonia.hu (továbbiakban: weboldal) által kezelt látogatói adatokkal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást tartalmazza.

2. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő neve: Flexinform H&B Kft.
Székhely: 3526 Miskolc, Eperjesi utca 6. B. lház. Tt 3.
Postacím: 3526 Miskolc, Eperjesi utca 6. B. lház. Tt 3.
Telefonszám: +36 70 384 9286
E-mail cím: varga.csabai.ildiko@flexinform.hu
Weboldal: www.erchonia.hu

3. A sütik kapcsán kezelt adatok köre

A weboldal megtekintése során a látogató gépén elhelyezett sütik/cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a látogató látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a látogató számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a látogató eszközének paraméterei, a látogató által a weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő.

Az Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

4. Az adatkezelés célja

A cookie-k a felhasználói élmény javítását szolgálják. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a weboldal szolgáltatásait az Adatkezelő tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a látogató igényeire szabni. Az Adatkezelő a sütiket arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a látogató korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtson a látogató számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

Az Adatkezelő a látogatókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes látogatók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

5. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az Adatkezelő számára, hogy használatuk révén az Adatkezelő tisztában legyen a látogató korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldal használatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználói élmény elérése érdekében. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a látogató eszközén, ameddig azokat a látogató nem törli.

Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Adatait az Adatkezelő illetékes munkatársai ismerhetik meg.
Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá: Adatkezelő IT szolgáltatója

Adatkezelő a weboldal napi üzemeltetéshez adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik az IT szolgáltatásokat (szerverműködtetés, fejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátása, rendszergazda- és tárhelyszolgáltatás) biztosítják, és ennek keretében – a vele fennálló szerződés tartalmáig – tárolja a weboldalon megadott személyes adatokat a weboldal kiszolgáló szerveren.

IT (weboldal) szolgáltatója és fejlesztője, adatfeldolgozó partner:

Adatfeldolgozó neve: Flexinform Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Városház tér 22. 1. em. 1.
Postacím: 3530 Miskolc, Városház tér 22. 1. em. 1.
Telefonszám: +36 20 320 8224
E-mail cím: tallai.attila@flexinform.hu
Weboldal: www.flexinform.hu

7. Adatok tárolása

Az Ön által megadott adatokat digitálisan tároljuk.

8. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy

b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy

c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;

d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy

e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy

b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy

c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy

d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Kelt: 2020. január 14.

LÉZER TECHNOLÓGIAI ESZKÖZÖK

Ismerje meg további eszközeinket

FX 635 - fájdalom kezelése

FX 635 -
FÁJDALOM
KEZELÉSE

MEGTEKINTÉS
Lunula - körömgomba kezelése

LUNULA -
KÖRÖMGOMBA
KEZELÉSE

MEGTEKINTÉS
Verju - fogyasztó lézer

VERJU -
FOGYASZTÓ
LÉZER

MEGTEKINTÉS
PL Touch - mobil fájdalomkezelés

PL Touch -
MOBIL
FÁJDALOM
KEZELÉS

MEGTEKINTÉS
EVRL -Lézeres akné- és fájdalomkezelés

EVRL -
LÉZERES
AKNÉ ÉS FÁJDALOM
KEZELÉS

MEGTEKINTÉS